Privacybeleid

Samenvatting van het privacybeleid:
Bij Curls & More Nederland BV hechten we zeer veel belang aan jouw privacy en de vertrouwelijkheid ervan. Dat is de reden waarom we jouw data met de grootste zorg behandelen. Door de wijzigingen in de reglementering m.b.t. de bescherming van persoonsgegevens die in voege zullen treden op 25 mei 2018 is ons Privacy beleid bijgewerkt. We nodigen je uit om dit beleid even door te nemen zodat je op de hoogte bent van je rechten en van de belangrijkste punten ter zake als klant van Curls & More Nederland BV.

Hoe gaan we om met jouw persoonsgegevens?
Voor een optimaal gebruik van onze diensten, verzamelen we een aantal persoonsgegevens zoals jouw naam, e-mailadres, gsm-nummer, leveringsadres. Curls & More Nederland BV is verantwoordelijk voor het verwerken van deze data en verbindt zich ertoe om de vereisten van de privacywetgeving te respecteren.

We verzamelen enkel persoonsgegevens die gerechtvaardigd zijn in het kader van onze activiteiten en onze interactie met jou en nemen gepaste veiligheidsmaatregelen om deze gegevens te beschermen. Je kan te allen tijde jouw persoonsgegevens raadplegen, wijzigen of verwijderen. Wij verkopen niet je gegevens aan derden daarmee geven wij tevens aan dat wij je gegevens foto’s niet zonder je toestemming zullen plaatsen en niet voor commerciële doeleinden inzetten zonder je toestemming.

Welke persoonsgegevens worden verzameld- en hoe?
We verzamelen de persoonsgegevens die jij ons doorgeeft wanneer je een van onze producten bestelt, de klantendienst contacteert of je adres doorgeeft voor promotie doeleinden (zoals bijv een facebook promotie). Daarnaast zijn er gegevens die verzameld worden bij het gebruik van onze diensten: informatie over jouw bestellingen en terugbetalingen, informatie over jouw surf- en klikgedrag op onze website/applicatie en betaalgegevens.

Voor welke doeleinden worden deze persoonsgegevens verzameld?
Bij Curls & More Nederland BV gebruiken we persoonsgegevens om de accounts van onze klanten te beheren, bestellingen te verwerken, retours en terugbetalingen uit te voeren, promotionele e-mails te versturen, analyses te maken, de klantenbeleving te verbeteren en de inhoud van onze website zo goed mogelijk af te stemmen op de behoeften van onze klanten.

In welke gevallen en met wie worden persoonsgegevens gedeeld?
De persoonsgegevens die we verzamelen worden niet gedeeld met derde partijen extern van Curls & More Nederland BV, met uitzondering van geaffilieerde bedrijven en externe dienstverleners conform verwerkingsdoeleinden zoals beschreven in het Privacy beleid. Zo worden bijvoorbeeld gegevens gedeeld met onze logistieke partners om de levering en de facturatie van bestelde producten en diensten te kunnen garanderen. In geen geval worden je persoonsgegevens met derde partijen gedeeld ten behoeve van hun marketing doeleinden. Wij behouden ons het recht voor om adresgegevens ter beschikking te stellen voor uitnodigingen/mailingen mbt beurzen.

Hoe worden je persoonsgegevens beschermd en beveiligd?
Bij Curls & More Nederland BV nemen we de nodige veiligheidsmaatregelen om jouw persoonsgegevens te beschermen tegen wijzigingen, onopzettelijk verlies, onopzettelijke of onwettige verwijdering of eender welke vorm van onwettige behandeling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?
Jouw data worden bewaard zolang je klant bent van Curls & More Nederland BV. Niettemin, indien je zou beslissen om jouw data te laten verwijderen, weet dan dat we jouw gegevens zullen bewaren in het kader van zeer specifieke wettelijke verplichtingen (BTW, waarborg,).

Hoe kan ik mijn persoonlijke data beheren of verwijderen?
Op eender welk moment kan je beslissen om jouw persoonsgegevens niet langer te delen, te verwijderen of in te kijken via een verzoek aan onze klantendienst.

Privacybeleid
Curls & More Nederland Bv naar Nederlands recht, gevestigd in Nederland te Velp. Geregistreerd onder het ondernemingsnummer KVK 70361339, en met btw-nummer Nl858290650B01

Wij zijn van mening dat u zowel geïnformeerd als bevoegd moet zijn als het gaat om de manier waarop wij uw informatie behandelen en gebruiken. Deze mededeling verduidelijkt bijgevolg:

 • Welke informatie we verzamelen wanneer u de Curls & More website gebruikt of wanneer u met ons communiceert;
 • Waarom we deze informatie verzamelen;
 • Hoe we deze informatie nadien kunnen gebruiken;
 • Hoe we die informatie delen;
 • Hoelang we uw informatie bewaren en hoe we deze beschermen zolang ze in ons bezit is;
 • Wat we niet zullen doen met uw informatie; en
 • Welke keuzes en opties u hebt om uw gegevens te beheren.

U hoeft dus maar op één plaats te kijken om alles te vinden wat u moet weten over ons Privacy beleid. Deze mededeling heeft betrekking op alle diensten die Curls & More Nederland BV aanbiedt en dit is het versturen van het door u bestelde pakket via onze website, Mail, whatsapp, messenger, sms of telefonisch.
We hebben echter ons best gedaan om de zaken zo duidelijk mogelijk uit te leggen. Aangezien deze uitleg wellicht niet perfect zal zijn, staan we altijd klaar om eventuele vragen, opmerkingen of suggesties met betrekking tot deze mededeling te beantwoorden. Als u hierover met ons wilt spreken, neemt u gewoon contact op met ons Curls & More Nederland BV.

Onze algemene principes inzake gegevens
Alles wat we doen met betrekking tot uw informatie valt onder de volgende overkoepelende gegevensprincipes:

 • Uw informatie behoort u toe en niet ons. U zou in staat moeten zijn om deze te controleren en geïnformeerd en vertrouwd moeten zijn met alles wat we met uw informatie doen;
 • Waar nodig, zullen we uw toestemming vragen en zullen we uw informatie enkel verzamelen, bewaren, gebruiken en delen (a) voor professionele doeleinden (op basis van een gerechtvaardigd belang) die we u duidelijk hebben uitgelegd en waartegen u geen bezwaar hebt gemaakt, of (b) wanneer we wettelijk verplicht zijn om dit te doen. Zodra deze doelstellingen volledig bereikt zijn, zullen we uw gegevens verwijderen;
 • We zullen zo duidelijk en open mogelijk zijn over welke informatie we verzamelen, waarom we deze verzamelen en hoe we deze gebruiken, zodat u geïnformeerd en in staat bent om beslissingen te nemen over de manier waarop u uw gegevens op een zo comfortabel mogelijke manier kunt beheren;
 • Zolang we in het bezit zijn van uw informatie, zullen we deze up-to-date houden en beschermen alsof het om onze eigen persoonlijke informatie gaat, door passende veiligheidsmaatregelen te gebruiken.

Hoe verzamelen we informatie over u?
Bij elk van uw interacties met CURLS & MORE NEDERLAND BV kunnen wij informatie op drie mogelijke manieren verzamelen:

1. Wanneer u de informatie rechtstreeks aan ons verstrektWanneer u zich registreert op CURLS & MORE NEDERLAND BV om klant te worden of telkens als u CURLS & MORE NEDERLAND BV bezoekt, onze producten koopt of met ons communiceert, kunt u ervoor kiezen om ons vrijwillig bepaalde informatie te verstrekken, bijvoorbeeld door tekstvakken in te vullen of te klikken op actieve knoppen op onze website, zoals ‘Toevoegen aan winkelwagentje’. Al deze informatie vereist een directe actie van u op dat moment opdat wij deze zouden kunnen ontvangen.
2. Wanneer u ons toestemming geeft om deze informatie te verkrijgen van andere accounts Afhankelijk van uw instellingen of van het privacy beleid van andere onlinediensten, kunt u ons toestemming geven om informatie te halen uit uw account bij deze andere diensten. Sociale media zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderdeel van de manier waarop CURLS & MORE NEDERLAND BV interrogeert met haar Leden. Door het gebruik van sociale media (bv. door in te loggen op CURLS & MORE NEDERLAND BV met uw Facebook-account), kunt u ons toestemming geven om toegang te krijgen tot uw gegevens op dat sociale mediakanaal of op andere diensten. Kortom, als u ervoor hebt gekozen om uw Facebook-account te koppelen aan CURLS & MORE NEDERLAND BV, zou dit ons in staat stellen om informatie en inhoud van die accounts te verkrijgen. Of als u CURLS & MORE NEDERLAND BV op uw mobiele telefoon gebruikt, kunt u er ook voor kiezen om ons uw locatiegegevens te verstrekken. De informatie die we van deze diensten ontvangen, is echter afhankelijk van uw instellingen voor die dienst of van hun privacy beleid. Daarom is het altijd aangeraden deze regelmatig te checken.
3. Wanneer onze systemen informatie of gegevens verzamelen terwijl u onze websites gebruikt, of wanneer u websites of apps gebruikt die verbonden zijn met CURLS & MORE NEDERLAND BV Telkens als u een website, een app of een andere internetservice gebruikt, wordt er tegenwoordig automatisch bepaalde informatie gecreëerd en geregistreerd door de IT-systemen die nodig zijn om die site, app of dienst te beheren. Hetzelfde geldt wanneer u onze websites gebruikt. Bijvoorbeeld:

  • (a) bij het inloggen op CURLS & MORE NEDERLAND BV gebruiken we “cookies” (een klein tekstbestand dat door uw computer wordt verzonden telkens als u onze website bezoekt en dat uniek is voor uw CURLS & MORE NEDERLAND BV-account of uw browser) om het u gemakkelijker te maken om CURLS & MORE NEDERLAND BV te gebruiken en uw winkelervaring bij ons te verbeteren of opdat we loggegevens kunnen opslaan met betrekking tot de pagina’s die u hebt bekeken en de activiteiten die u tijdens uw bezoek hebt uitgevoerd. We kunnen bijvoorbeeld cookies gebruiken om uw taalvoorkeuren of andere CURLS & MORE NEDERLAND BV-  instellingen op te slaan, zodat u deze niet telkens hoeft in te stellen wanneer u CURLS & MORE NEDERLAND BV bezoekt. Deze cookies kunnen “sessie gebonden” (die blijven bestaan tot u uw browser sluit) of “permanente” cookies (die blijven bestaan tot u of uw browser deze verwijdert) zijn. Sommige van de cookies die we gebruiken, zijn rechtstreeks gekoppeld aan uw CURLS & MORE NEDERLAND BV-  account (met betrekking tot zaken zoals het e-mailadres dat u ons hebt gegeven), andere cookies zijn dat niet. Meer informatie over ons cookiegebruik vindt u in ons cookiebeleid; of
  • (b) Bovendien kunnen het type toestel dat u gebruikt om toegang te krijgen tot CURLS & MORE NEDERLAND BV en de instellingen op dat toestel ons informatie verschaffen over uw toestel, inclusief over welk type toestel het gaat, welk specifiek at u hebt, welk besturingssysteem u gebruikt, wat de instellingen van uw toestel zijn en waarom er een crash gebeurd is. De informatie we ontvangen, hangt af van het type toestel dat u gebruikt en van de instellingen. Er zijn bijvoorbeeld verschillende soorten informatie beschikbaar al naargelang u een Mac of pc, of een iPhone of Android telefoon gebruikt. De fabrikant van uw toestel of de leverancier van uw besturingssysteem zal meer details kunnen verstrekken over de informatie die uw toestel aan ons beschikbaar stelt.
 Welke informatie verzamelen we over u, waarom verzamelen we deze informatie en wat doen we ermee?
 • We moeten deze vraag beantwoorden vooraleer we naar de details kijken.
We verzamelen informatie die vóór de AVG (de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 – ALGEMENE GEGEVENSBESCHERMINGSREGELING) bekend stond als:

   

  • “Persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze gebruikt kan worden om u specifiek te identificeren); of
  • “Niet-persoonlijk identificeerbare” informatie (wat betekent dat deze betrekking heeft op u maar niet kan worden gebruikt om u specifiek te identificeren, d.w.z. pseudonieme gegevens zoals uw unieke -klantnummer).
  • We delen uw informatie extern met onze belangrijkste serviceproviders wanneer dit nodig is voor onze bedrijfsvoering
  • Toe te passen; (3) onderzoek te verrichten naar en ons te verdedigen tegen aanspraken of beschuldigingen van derden; (4) de beveiliging of de integriteit van onze diensten te beschermen; of (5) de rechten, de eigendommen of de veiligheid van CURLS & MORE NEDERLAND BV, uit te oefenen of te beschermen.
  • Waarvan wij vinden dat ze geschikt zijn voor CURLS & MORE NEDERLAND BV die een toegevoegde waarde bieden aan onze diensten. Enkel en alleen op basis hiervan kunnen we beslissen om uw persoonsgegevens aan dergelijke partijen te maken. Deze laatste zijn tegenover CURLS & MORE NEDERLAND BV verplicht om deze gegevens uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met onze instructies en niet openbaar te maken of te gebruiken voor andere doeleinden. We vertrouwen erop dat we uw informatie aan deze externe dienstverleners kunnen toevertrouwen.
 • We kunnen uw informatie extern delen als we een zakelijke transactie overwegen: we zijn altijd op zoek naar manieren om onze bedrijvengroep sterker en effectiever te maken. Als gevolg daarvan kunnen we soms bepaalde bedrijfstransacties overwegen, zoals een fusie, overname, faillissement, ontbinding, reorganisatie of een soortgelijke transactie of procedure. Als we een dergelijke transactie overwegen, kan dit leiden tot de overdracht van uw informatie maar enkel en alleen om de beoordeling van die transactie of van deze procedure mogelijk te maken. In het geval dat CURLS & MORE NEDERLAND BV een bedrijf of activa verkoopt of aankoopt, of indien CURLS & MORE NEDERLAND BV of het merendeel van haar activa overgenomen worden door een externe partij, kunnen de persoonsgegevens van onze Leden één van de overgedragen activa zijn.
 • Hoe we uw informatie NIET gebruiken
  We zullen uw informatie NIET verkopen zonder uw toestemming aan een Partij buiten Curls & More Nederland BV:Wij zullen uw persoonlijk identificeerbare informatie – inclusief uw naam, adres, e-mailadres of creditcardgegevens – niet verkopen aan enige derde partij, met uitzondering van intra groep transacties zoals hierboven beschreven wordt (zie hoofdstuk ‘Overdracht van juridische eigendom van uw gebruikersaccount binnen Curls & More Nederland BV). Wij geloven dat dit absoluut noodzakelijk is om uw vertrouwen te krijgen en te belonen.
Wij zullen uw informatie NIET delen met een externe adverteerder of met advertentienetwerken:We tonen momenteel geen advertenties van derden op onze website en, zelfs als dat wel het geval zou zijn, zouden wij geen toestemming geven voor het delen van uw persoonlijk identificeerbare informatie met externe adverteerders of advertentienetwerken.
 • Hoelang bewaren wij uw informatie?
  In de bovenstaande uitleg hebben we geprobeerd zo specifiek mogelijk te zijn over hoelang we uw informatie bewaren. Over het algemeen behouden wij echter de informatie die u verstrekt zolang uw account bestaat, of wanneer deze nodig is om de Diensten aan u te kunnen leveren, of (in het geval van eventuele contacten met onze klantenservice) zo lang als nodig is om enkel ondersteuning voor rapportage en trendanalyse te bieden.
Indien dit wettelijk vereist is of als het redelijkerwijze noodzakelijk is om te voldoen aan regelgevende vereisten, geschillen op te lossen, fraude en misbruik te voorkomen of onze Algemene Voorwaarden te handhaven, kunnen we bepaalde informatie, indien nodig, ook gedurende een beperkte periode bewaren, zelfs nadat u uw account hebt gesloten of wanneer het niet langer nodig is om de Diensten aan u te leveren.
 • Uw opties en keuzes
  We wensen dat u eenvoudige en zinvolle keuzes maakt over uw informatie. Hoewel we hard achter de schermen werken om u en uw gegevens te allen tijde te beschermen, streven wij er ook naar om u instrumenten aan te reiken om de privacy en de beveiliging van uw gegevens zelf te beheren.
Met betrekking tot uw informatie die in ons bezit komt en erkennende dat het uw keuze is om ons uw persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, verbinden wij ons ertoe u de mogelijkheid te bieden om het volgende te doen:

   

  • U kunt de gegevens die u aan CURLS & MORE NEDERLAND BV hebt verstrekt, controleren door contact op te nemen met ons bedrijf of via het onderstaande e-mailadres of adres. Onze veiligheidsprocedures houden in dat we een identiteitsbewijs, waaronder uw e-mailadres en mogelijkerwijs uw adres, kunnen vragen alvorens we informatie bekendmaken.
  • U kunt ons ook op dezelfde manier contacteren om de persoonlijke informatie opgeslagen in uw profiel dat door CURLS & MORE NEDERLAND BV wordt beheerd, op elk moment te wijzigen, te corrigeren of te verwijderen. Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen van CURLS & MORE NEDERLAND B informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.
  • U kunt uw toestemming verleend aan CURLS & MORE NEDERLAND BV voor het verzamelen en verwerken van de door u verstrekte informatie op elk gewenst moment intrekken of wijzigen. U kunt dit doen door uw accountinstellingen aan te passen. U krijgt toegang tot uw accountinstellingen door contact op te nemen met Curls & More Nederland BV.
  • Door het wijzigen van uw accountinstellingen (zie hierboven), kunt u tevens uw CURLS & MORE NEDERLAND BV persoons gegevens koppelen aan of loskoppelen van een account op een andere dienst (bv. Facebook).
  • U kunt tevens via uw accountinstellingen uw account sluiten. Indien u uw account(s) sluit, zullen we deze deactiveren en alle redelijke inspanningen leveren om informatie van gesloten accounts te verwijderen, doorgaans binnen de 30 dagen na het sluiten van het account, behalve zoals uiteengezet in deze kennisgeving. We kunnen echter gearchiveerde kopieën van uw gegevens bewaren wanneer dit vereist is door de wet of voor legitieme zakelijke doeleinden (inclusief om fraude en spam aan te pakken). Houd er echter rekening mee dat, indien u via de sociale mediakanalen informatie met anderen hebt gedeeld, deze informatie zichtbaar kan blijven, zelfs nadat u de informatie uit uw eigen account hebt verwijderd.
  • U kunt u op elk moment afmelden voor onze marketingcommunicaties. U kunt dit doen, door contact op te nemen met ons bedrijf. Zodra u dit doet, werken we uw profiel bij om ervoor te zorgen dat u geen verdere marketing e-mails ontvangt. Houd er rekening mee dat het enkele dagen kan duren vooraleer dit feit bijgewerkt is in al onze systemen en dat u mogelijkerwijze nog een beperkt aantal e-mails van ons zal ontvangen terwijl we uw verzoek verwerken. Gelieve er ook rekening mee dat te houden u van tijd tot tijd nog steeds dienstmededelingen zal ontvangen (zie hoofdstuk ‘hoe mogen we uw gegevens gebruiken’).
  • U kunt op elk moment een kopie aanvragen van uw persoonsgegevens die in onze systemen zijn opgeslagen. Indien u dit wenst, gelieve contact op te nemen met ons bedrijf zodat we u kan helpen met uw verzoek. We brengen u hiervoor niets in rekening, maar moeten mogelijkerwijze nog wat vragen stellen om uw identiteit te bevestigen vooraleer we u enige informatie verstrekken.
 • Het toestel of de software die u gebruikt, kan u eventueel keuzes bieden om toegang te krijgen tot CURLS & MORE NEDERLAND BV. De browser die u gebruikt, kan u bijvoorbeeld de mogelijkheid bieden om cookies of andere soorten van lokale gegevensopslag te beheren, of uw mobiel toestel kan u de keuze geven om locatie- of andere gegevens al dan niet met ons te delen en u informeren over de manier waarop dit gebeurt. [In het bijzonder, als u geen voorstander bent van onlineadvertenties, raden wij u aan om meer te weten te komen over de browserinstelling Do Not Track.] Voor meer informatie over deze keuzes, raadpleegt u uw toestel of neemt u contact op met uw softwareleverancier. 

 • Bescherming van uw veiligheid
We proberen er altijd voor te zorgen dat uw informatie beschermd is. Zodra we uw informatie ontvangen, gebruiken we verschillende veiligheidsfuncties en -procedures, rekening houdend met de industriestandaards, om de door u verstrekte persoonsgegevens te beschermen en ongeoorloofde toegang tot die informatie te voorkomen. Bijvoorbeeld:

   

  • Wij bieden een veilige “https”-toegang tot de transsectionele delen van de CURLS & MORE NEDERLAND BV website.
  • De toegang tot CURLS & MORE NEDERLAND BV is beveiligd met een wachtwoord en gevoelige gegevens (zoals creditcardinformatie) die worden uitgewisseld tussen uw webbrowser en de CURLS & MORE NEDERLAND BV Diensten zijn beschermd door een SSL-codering. Om uw creditcard verder te beveiligen, bewaren wij bovendien geen details van de veiligheidscode (of CCV-code) die u moet invoeren om een bestelling met uw creditcard te voltooien.
  • Om alle gegevens die u op onze servers bewaart, te beschermen, controleren we regelmatig ons systeem op mogelijke kwetsbaarheden en aanvallen en voeren we zelf penetratietests uit op die systemen om mogelijke verbeteringen te identificeren. Hoewel we ons best zullen doen om uw persoonsgegevens te beschermen, zijn er ook een aantal zaken waarmee u kunt helpen. U kunt uw account veilig houden door een sterk wachtwoord te gebruiken dat andere tekens dan alleen letters bevat. We raden u ook aan om niet hetzelfde wachtwoord te gebruiken voor al uw onlineaccounts of voor de meeste hiervan. Omdat e-mails, instant messaging en soortgelijke communicatiemiddelen niet altijd versleuteld zijn, raden we aan om geen vertrouwelijke informatie op deze manier te communiceren.
 • Ons contacteren zowel de informatie die u ons verstrekt als de informatie die wij verzamelen, wordt beheerd door Curls & More Nederland BV, conform de toepassing van de Nederlandse wet van 8 december 1992 tot 25 mei 2018 en conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming inzake de bescherming van de privacy en de verwerking van persoonsgegevens, (AVG) en eventuele andere toepasselijke wetten na 25 mei 2018.
We horen altijd graag van onze Leden (vooral indien u van mening bent dat we uw verwachtingen niet ingelost hebben). Indien u vragen of feedback hebt over deze verklaring of indien u wenst dat wij uw informatieverwerking stopzetten, aarzel dan niet om contact op te nemen met ons bedrijf een medewerker van ons zal al uw vragen met plezier zal beantwoorden. U kunt de klantenservice contacteren via de volgende kanalen:

   

  • Via de website (onder het tabblad “Mijn profiel/Wijzig je persoonlijke gegevens”)
  • Via e-mail ter attentie van [email protected], met vermelding van uw e-mailadres, naam, voornaam en adres

Wijzigingen aan dit Beleid:
Het is mogelijk dat wij dit Privacy beleid af en toe moeten wijzigen. Indien we belangrijke wijzigingen aanbrengen aan de manier waarop we omgaan met uw persoonsgegevens of aan het Privacy beleid, zullen we dit duidelijk aangegeven op onze website of Diensten of via een andere manier zoals e-mail, zodat u de kans hebt om de wijzigingen te bekijken.

Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 23 mei 2018.

De waardering van www.curlscontrol.com bij Webwinkel Keurmerk Klantbeoordelingen is 9.4/10 gebaseerd op 264 reviews.